Brandförsvaret

Brandförsvaret: 1875-1976SE/SSA/0043

Hösten 1875 fick Stockholm en yrkesbrandkår. Brandkåren organiserades på militär basis. Sju brandstationer inrättades, varav två huvudstationer - norra och södra. Till arkivets mest frekventa handlingar hör eldsvåderapporterna (serie D 4 A), vilka är kronologiskt upplagda och bevarade åren 1895, 1912-1976. I den omfattande fotografisamlingen förekommer fotografier bl.a. på brandstationer och brandsoldater (se även Kamratföreningen Röde Hanens arkiv, se/ssa/1306).

Uppdaterad