Stockholms stads bostadskommitté/Bostadskommittén 1916-1918

Arkivet omfattar knappt en meter och innehåller protokoll, korrespondens, anbud och byggnadsritningar.

Uppdaterad