Börs, bro och hamnbyggnadskommitterade

1767-1864

SE/SSA/0176

Arkivet består av flera delförteckningar:

  • Huvudarkivet 1760-1864 (se/ssa/0176A),
  • Överståthållare Karl Sparres byggnadsräkenskaper 1781-1783 (se/ssa/0176B)
  • Arkitekternas papper 1767-1844 (se/ssa/0176C), Byggnadsinspektorers och byggnadsbokhållares papper 1760-1803 (se/ssa/0176D)
  • Revisorerna över börsbyggnadsräkningen nr 2 år 1797-1799 (se/ssa/0176E)
  • Kamreraren Casten Lychous papper 1829-1860 (se/ssa/0176F) samt tillägg 1846-1847 (se/ssa/0176G).

I arkivet förekommer flera arkitekters handlingar rörande Börsbyggnaden, Tessinska palatset och Norrbro, däribland Erik Palmstedts, C.C. Gjörwells och C.G. Blom Carlssons papper.

Uppdaterad