Borgmästare och råd före 1636

Borgmästare och råd före 1636: 1419-1666 SE/SSA/0091

Stockholm styrdes från senmedeltiden av borgmästare och råd, en stadsstyrelse som reglerades av den på 1350-talet tillkomna Magnus Erikssons stadslag. Borgmästare och råd sammanträdde i rådhuset, som låg vid Stortorget där börshuset idag är beläget.Rådet hade både en dömande och en förvaltande funktion. Bl.a. bestämde rådet över prissättningar och hade inflyttande över skrånas ämbetsstämmor, särskilt under medeltiden. Stadsskrivaren förde tänkeboken.

Tänkeböckerna är protokoll över sammanträdena i rådet och innehåller bl.a. protokoll över civil- och brottmål, ordningsföreskrifter, anteckningar om köp av fastigheter och mycket annat som ger en bild av livet i Stockholm under perioden.

Benämningen "Borgmästare och råd" ersattes under 1600-talet av "Magistraten och rådhusrätten". Borgmästare och råds arkiv är det äldsta arkivet som förvaras i Stockholms stadsarkiv. Verksamheten pågick till 1636, men handlingar förekommer till 1666 då dessa är bundna med äldre handlingar.

Arkivet innehåller t.ex. tänkeböcker 1474-1636 (A:1-56), jordeböcker 1420-1497, 1551 (A:57-58, D:70), skotteböcker och uppbördsböcker 1461-1639 (G:80-88) och vågböcker 1572-1666 (G:100-148).

Tänkebokens register

Länk till tänkeboksregister vissa år

Köp Tänkeböcker

Länk till butiken

Uppdaterad