Borgerskapets militärkårer

Borgerskapets militärkårer: 1557-1869 SE/SSA/0090

Redan under 1650-talet erhöll Stockholms borgerskaps militärkårer den organisation som de sedan huvudsakligen behöll. Chef för militärkårerna var sedan 1660-talet stadsmajoren som även förde befälet över borgerskapets militärkompani (stadsvakten). Politikollegiet hade överinseende över militärkårerna, kontrollerade utbildningen och upprättade rullor över styrkorna. Utgifter för beklädnad och beväpning av kårerna sköttes av borgerskapets bemedlingskommission som även avlönade stadsmajoren. Mönstringen förrättades av överståthållaren i närvaro av representanter för politikollegium. Till största delen består arkivet av olika slags rullor åren 1650-1869.

Uppdaterad