Borgerskapets gubbhus

Borgerskapets gubbhus: 1772-1975 SE/SSA/0079A

Borgerskapets gubbhus inrättades 1724 (jämför Borgerskapets änkehus, se/ssa/0079B). Inrättningens uppgift var att lämna full försörjning åt ålderstigna, orkeslösa män ur borgarklassen i Stockholm. Förvaltningen sköttes av en direktion som tillsattes av Borgerskapets femtio äldste.

Gubbhuset bildade en egen församling till 15 oktober 1910, men hade även därefter egen kyrka och eget prästerskap. Borgerskapets gubbhus existerar fortfarande under namnet Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus vid Högalidsgatan 26-28.

Arkivet innehåller bl.a. inträdesansökningar (serie E I) 1791-1910 och pensionärers efterlämnade papper (F VI) 1700-talets slut till 1800-tal. I arkivförteckningen ingår Borgerskapets änkehus (nr 79 B), tiden 1724-1975.

Uppdaterad