Borgerskapets änkehus

SE/SSA/0079B

Grosshandlaren Abraham Grill grundade ett hem för åldersstigna, fattiga borgaränkor 1724. Från 1742 var änkehuset beläget i Sparreska palatset på Hamngatan vid Kungsträdgården. År 1877 flyttades verksamheten till det nybyggda änkehuset vid Norrtullsgatan 45.

I änkehusets arkiv ingår bl.a. änkors inträdesansökningar 1725-1899 (E Ia) och anteckningar rörande änkehusets historia t.o.m. 1880 (F VIII). De enda handlingstyper innehållande 1900-talsmaterial som överlämnats till Stockholms stadsarkiv är protokoll 1724-1954 (A Ia), huvudböcker 1724-1963 (G I) och verifikationer 1725-1975 (G Va). Register över änkehusets pensionärer 1725-1899 finns i Stadsarkivets expedition.

Uppdaterad