Borgarskolan (Stockholms borgarskola)

Borgarskolan (Stockholms borgarskola): 1836-1971 SE/SSA/0922

Initiativet till Stockholms borgarskola, som startade 1836, kom från Stockholms hantverksmästare som ansåg att lärlingar och gesäller hade alltför dåliga teoretiska grundkunskaper. Borgarskolan startade sin verksamhet i lokaler på Malmskillnadsgatan 58. I och med att elevantalet ökade anordnades filialer över hela staden. Borgarskolans program var inledningsvis enkelt. Man ville lära arbetarklassens barn att läsa, skriva och räkna. Undervisningen var öppen för alla och skedde efter arbetsdagens slut och /eller på söndagar.

På 1880-talet omorganiserades skolan. En lägre avdelning inrättades för elever med dåliga förkunskaper i grundläggande ämnen och en högre avdelning som bl.a. gav undervisning i svenska, tyska, engelska, franska, bokföring och handelskorrespondens. Hösten 1931 flyttade borgarskolan till en nybyggnad vid Jarlaplan. Borgarskolan lades ned 30/6 1971.

Arkivet innehåller t.ex. betygskataloger för olika ämnen/linjer 1836-1974 (D 3A-D), handlingar rörande undervisningen 1912-1971 (F 1) och skolans historia och jubileer 1870-1969 (F 7).

Uppdaterad