Blommensbergs överlärardistrikt/rektorsområde

Blommensbergs överlärardistrikt/rektorsområde: (1906-) 1918-1973 SE/SSA/0264

Blommensbergs överlärardistrikt bildades den 1 juli 1918 och omfattade från början Blommensbergs, Johannesdals (namnändrat till Mälarhöjden 1927) och Sätra folkskolor. Distriktet upphörde efter v.t. 1973.

Handlingar från Blommensbergs folkskola före 1913 återfinns i Brännkyrka skoldistrikts arkiv (se/ssa/0780) med undantag för inskrivningsböcker fr.o.m. 1906. Exempel på andra handlingar i arkivet är betygskataloger 1913-1973, lärarnas lektionsjournaler och läkarjournaler, båda 1915-1933.

Uppdaterad