Biografikasamlingen

Volymer i BiografikasamlingenBiografikasamlingen

1740-1920

I Biograficasamlingen återfinns handlingar, främst brev, från en mängd olika personer. En stor del av handlingarna är sådana som tidigare brutits ut ur det ursprungliga arkivet.

 Exempel på handling ur Biograficasamlingen

 

Samlingen omfattar drygt 3 meter handlingar och är alfabetiskt ordnade efter personernas efternamn.

 

Sök i kortregister

Länk till Biografikasamlingens digitala kortregister

Uppdaterad