Bernströms, John, samling

SE/SSA/0405:1871-1925

John Bernström (1848-1925) var direktör för AB Separator åren 1887-1915. Han var känd som en duktig företagsledare, men också för sin hårdföra attityd mot arbetare som deltog i socialistiska aktiviteter. Men trots sina åsikter ordnade han själv sociala reformer och förbättrade successivt arbetsmiljön vid fabriken på Kungsholmen.

Samlingen består av brev, fotografier och trycksaker. Många av breven har anonyma avsändare och skildrar arbetarnas vrede och avsky mot Bernström, men det finns också många tackbrev till Bernström för ekonomisk hjälp m.m. I en del brev vädjar arbetare om att få tillbaka sin anställning efter rösträttstrejken 1902 då många avskedades. Till arkivförteckningen hör ett brevskrivarregister, alfabetiskt upplagd efter brevskrivarens efternamn.

Uppdaterad