Barnhemmet Eurenii-Ljungcrantz minne

Barnhemmet Eurenii-Ljungcrantz minne: 1918-1969SE/SSA/1289A

Vice häradshövdingen P.L. Eurenius donerade 250.000:- till Stockholms stad år 1910 att användas för "inrättande av ett hittebarnhus i Stockholm". Stadsfullmäktige beslöt 1921 att överta ett spädbarnshem vid Skånegatan 118 som hade ägts av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets barnavårdsbyrå.

År 1933 överfördes en donation av tobakshandlaren P. Ljungcrantz från Allmänna barnhuset till Stockholms stad. En del av beloppet kom att användas till spädbarnshemmet som därefter benämndes Barnhemmet Eurenii-Ljungcrantz minne. Ett nytt spädbarnshem uppfördes 1963 i Årsta vid Gullmarsvägen 92-94 och verksamheten flyttade dit. Barnhemmet övertogs av Stockholms läns landstings sociala nämnd 1971.

Arkivet innehåller bl.a. inskrivningsliggare 1925-1953 och journaler 1951-1969 vilka är sekretessbelagda.

Uppdaterad