Barnbyn Skå

Barnbyn Skå: 1947-1980 SE/SSA/1930

Stockholms stads barnavårdsnämnd startade 1947 Barnbyn Skå på Färingsö i Ekerö kommun som tog emot barn i 7-15-årsåldern, i början huvudsakligen pojkar med tidiga ”karaktärsstörningar” samt ”psykopatiska” barn. Institutionen Skå skilde sig från den tidens mer auktoritärt uppbyggda barnhem då man i hög grad utgick från att hemmiljön och det sociala arvet påverkade individen. Barnbyn Skå upphörde den 30 juni 2005.

Barnbyn Skå har genom omfattande forskning varit banbrytande för nya psykoterapeutiska metoder som främst utvecklades av Gustav Jonsson (”Skå-Gustav”) som var ledare för verksamheten, både behandlingsarbete och forskning från 1947 till 1970-talets mitt.

Arkivet innehåller t.ex. behandlingsjournaler 1947-1975 och dokumentation från projekt utförda av Skå. Arkivet är till stor del belagt med 70-årig sekretess. Delar av arkivet förvaras fortfarande hos Skå som numera fungerar som vårdhem för familjer med problem.

Uppdaterad