Bårhusets kyrkoarkiv

Bårhusets kyrkoarkiv: 1833-1867

Arkivet består endast av en liggare över politilik (dvs. lik som hämtades av polisen). Liggaren fördes av predikanten vid Rannsakningsfängelset som var ålagd att jordfästa och föra anteckningar över huvudstadens politilik. Volymen saknas sedan år 2000.

Se även Bårhusets/Stockholms stads politiinrättning (se/ssa/0298).

Uppdaterad