Auktionsverket (Auktionskammaren, Bokauktionskammaren)

Auktionsverket (Auktionskammaren, Bokauktionskammaren): 1690-1993

"Auctions- och Adresse Cammaren" kom till 1674 efter att överståthållaren Clas Rålamb hade vänt sig till Magistraten för att förmå borgmästare att inrätta ett auktionshus i Stockholm. Rålamb menade att man genom ett auktionshus så kunde invånarna snabbt och under betryggande former omsätta sina varor i reda pengar.

På ett auktionshus kunde också skuldsattas föremål gå under klubban och allmänhetens budgivning ersätta den krävande värderingen av föremål som hade ålagts överståthållaren. Auktionskammarens monopol på auktioner i Stockholm avskaffades först 1972. Sedan 1993 är Auktionsverket, som det numera kallas, inte längre en del av den kommunala verksamheten i Stockholm utan bedrivs i privat form.

Arkivförteckning nr se/ssa/0039A omfattar Auktionsverkets arkiv tiden 1690-1927, nr se/ssa/0039B Bokauktionskammarens arkiv 1781-1972. Auktionsverkets handlingar 1973-1993 har levererats till Stockholms stadsarkiv, men är ej ordnade och förtecknade.

Länk till register över förteckningen till bokauktionskammarens arkiv

Uppdaterad