Ateneum för flickor

Teckning av elev från jullovet 1907-1908

SE/SSA/0263A

Skolan startade hösten 1878 och kallades först Primär- och elementarskolan i Stockholm. Skolan bestod endast av två klasser och hade lokaler i Brunkebergs hotell. Hösten 1881 bestod skolan av sjuårig elementarskola för flickor, småskola för flickor och pojkar (pojkklassen drogs in 1922), småskoleseminarium (1879-1928) och seminarium för utbildning av flickskolelärarinnor och guvernanter. Hela läroanstalten fick nu namnet Ateneum för flickor. Ett skolköksseminarium inrättades 1893 och ett folkskollärarseminarium 1907 (upphört 1927).

Efter fem år flyttade skolan till Kungsgatan 2. I januari 1910 togs ett nytt skolhus i bruk vid Sveavägen 48. Där blev skolan kvar t.o.m. vårterminen 1939 då den upphörde i samband med kommunaliseringen av de privata flickskolorna i Stockholm. Skolköksseminariet ombildades till stiftelse och fortsatte sin yrkesutbildning till 1948 då Stockholms stad övertog även denna verksamhet.

Arkivet omfattar tiden 1885-1948 och består huvudsakligen av in- och utskrivningsböcker och betygskataloger. I skolans arkiv förekommer också en ovanligt stor mängd teckningar (serierna F 3A-D) och en del fotografier 1894-1940-tal (serie F 4).

Uppdaterad