Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer

Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer: 1914-1915 SE/SSA/0340

Då den av Första Världskriget framkallade ekonomiska krisen kunde väntas medföra en omfattande arbetslöshet anvisade 1914 års riksdag ett bidrag till understöd för arbetslösa och deras familjer. I Stockholm administrerades utdelningen av understöd av s.k. hjälpbyråer ("sociala hjälpbyråerna").

Byrå nr 16 "Hjälpbyrån för tobaksarbetare" öppnades 1915 för personer som blivit arbetslösa i tobaksmonopolets införande. Hjälpbyråernas små arkiv innehåller huvudsakligen protokoll, liggare över understödstagare och ansökningar om understöd.

Uppdaterad