Arbetslöshetskommittén/Arbetslöshetsnämnden

Arbetslöshetskommittén/Arbetslöshetsnämnden: 1914-1932, 1933-1977 SE/SSA/0062A-SE/SSA/0062B

Riksdagen anvisade 1914 medel att användas som bidrag till arbetslösa. I Stockholm organiserades verksamheten av en samma år tillsatt arbetslöshetskommitté. 1944 ändrade Stockholms arbetslöshetskommitté namn till Stockholms arbetslöshetsnämnd. Nämnden upphörde 31 december 1977 och dess uppgifter överfördes till Sociala centralnämnden.

Exempel på handlingar i Arbetslöshetsnämndens arkiv är Protokoll 1933-1977 (A1A), kortregister över understödstagare 1957-1967 (D 3A), statistikrullor 1933, typexemplar (H 1) och fotografier 1929-1941 (K).

Uppdaterad