Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen: 1905-1942SE/SSA/0984

Stockholms stadsfullmäktige beslöt att inrätta en kommunal förmedling för arbetssökande i december 1904. Verksamheten startade den 22 september 1905. I arkivet ingår protokoll, korrespondens, trycksaker, matrikelkort över arbetssökande, räkenskaper m.m.

Uppdaterad