Annaskolan-Detthowska skolan

Annaskolan-Detthowska skolan: 1896-1939 SE/SSA/0268

Annaskolan, bildad av Ester Edelstam 1924, bestod av en lekskola (kindergarten) för både flickor och pojkar samt 8-klassig flickskola. Skolan var inhyst i Timmermansordens hus vid Eriksbergsgatan 15.Vid skolan prövades nya pedagogiska metoder som exempelvis koncentrationsläsning.

Detthowska skolan grundades 1898 av Alma Detthow i huset Birger Jarlsgatan 35. Höstterminen 1913 flyttade man till ett nybyggt skolhus vid Eriksbergsgatan 10.

Den privata flickskolan omfattade då en 3-årig småskola, som även tog emot pojkar för förberedelse till inträde i allmänna läroverk, 8-årig elementarskola för flickor och en realskolelinje för flickor upphörd 1926. De båda skolorna slogs samman 1 juli 1933 och upphörde när de privata flickskolorna i Stockholm kommunaliserades 1 juli 1939.Det ofullständigt bevarade arkivet omfattar endast en meter. De äldsta handlingarna i arkivet utgörs av olika slags elevregister 1896-1939 och betygsjournaler 1897-1939.

Uppdaterad