Anna Schuldheis skola

Anna Schuldheis' skola: 1904-1944 (SE/SSA/0299)

Anna Schuldheis startade en skola, Södermalms nya läroverk för flickor, 1904. Från början hade skolan nio elever. De första tre åren hade skolan lokaler vid Hökensgatan 6. 1907 flyttade den till S:t Paulsgatan 16. Höstterminen 1912, då elevantalet hade ökat till 150, flyttade skolan för tredje och sista gången till gårdshuset Götgatan 32 (då 26) med ingång även från Repslagargatan 15.

I fastigheten hade grosshandlare Almgren tidigare haft fabrikslokaler. Samtidigt bytte skolan namn till Anna Schuldheis' skola. 1905-1923 fanns en lekskola vid skolan (kindergarten) för både pojkar och flickor. T.o.m. läsåret 1923/24 togs även pojkar emot i småskolan, den s.k. förberedande avdelningen. Flickskolan kommunaliserades den 1 juli 1939 till Södermalms kommunala flickskola tillsammans med Lychouska skolan och Södermalms högre läroanstalt för flickor.

I arkivet finns en minnesbok (Ö 1:1) bevarad som innehåller uppsatser, fotografier, teckningar mm, sammanställd av f.d. elever som gåva till Anna Schuldheis.

Uppdaterad