Anna Sandströms skola

Anna Sandströms skola: 1883-1939 SE/SSA/0297A

Höstterminen 1883 startade Anna Sandström en skola i syfte att tillämpa de idéer som hon förespråkade i ”Realism i undervisningen” (Stockholm 1882) m.fl. skrifter. Idéerna innebar bl.a. att större vikt lades vid t.ex. litteratur- och historiestudier än grammatikstudier i latin och franska, ökad frihet i ämnesvalen och mer utrymme för praktiska ämnen.

Fotografi ur arkivet, interiör från Anna Sandström skola

Skolan var organiserad som en 8-klassig flickskola med rätt att utfärda slutbetyg med s.k. normalskolekompetens (1910). I småskolan undervisades även pojkar som efter 3:e klass fick rätt till inträde i de allmänna läroverken. Efter första läsåret flyttade skolan från Sturegatan 8 till Engelbrektsgatan 19 och 1892/93-1938/39 var adressen Karlavägen 25. Skolan upphörde v.t. 1939 när de privata flickskolorna kommunaliserades.

I årsredogörelserna 1886-1939 redovisas bl.a. uppgifter om lärare och avgångselever. Betygskataloger saknas före 1899, men kompletteras delvis av omdömesböcker (fr.o.m. 1887) vilka innehåller omdömen om varje elev i skolämnen, uppförande, läxläsning m.m.

Bild från arkivet

Porträttbild av Anna Sandström

I arkivet förekommer t.ex. också en samling akvareller 1901-1931, alfabetiskt ordnad efter elevnamn, fotografier på alla avgångsklasser 1900-1914 samt klassfotografier c:a 1890-1938. Vid skolan fanns även ett seminarium, Anna Sandströms högre lärarinneseminarium (se/ssa/0297B) 1900-1929.

Uppdaterad