Andre stadsveterinären

Andre stadsveterinären: 1882-1921SE/SSA/0561

Kontrollen av livsmedel i Stockholm sköttes fr.o.m. 1880 av Hälsovårdsnämndens veterinärer. Förste stadsveterinären övervakade sjukdomar och farsoter bland stadens husdjur. Andre stadsveterinären ansvarade för livsmedelskontrollen vid Norra och Södra köttbesiktningsbyråerna (f.d. trikinbyråerna). 

Andre stadsveterinärens arkiv består av köttbesiktningsbyråernas anmärknings- och beslagsjournaler samt räkenskaper

 

Uppdaterad