Andre stadsläkaren

Andre stadsläkaren:

1847-1944 SE/SSA/0352

Andre stadsläkarens tä¤nst tillkom 1827 som en direkt fortsättning av stadskirurgens vilken hade funnits sedan mitten av 1600-talet. Andre stadsläkarens uppgift bestod bl.a. i att utföra rättsmedicinska besiktningar (obduktioner), utfärda läkarintyg för inträde i arbets- eller försörjningsinrättning, ombesörja sjukvården inom stadens fängelser.

Andre stadsläkaren sorterade under Hälsovårdsnämnden till 1945 då tjänsten överfördes till Statens rättsläkarstation i Solna.

Följande läkare var andre stadsläkare tills tjänsten drogs in efter 1944:

  • Nils Wilhelm av Grubbens 1827-1851
  • Carl Johan Blachet 1851-1876
  • Otto Alexander Lysell 1877-1883
  • Johan Mauritz Aspelin 1883-1916
  • Gustaf Emanuel Hultkvist 1916-1944.

Nästan alla bevarade arkivhandlingar har anknytning till rättsmedicinska besiktningar, exempelvis obduktionsprotokoll 1876-1944 (serie A) och obduktionsjournaler 1873-1944 (serie D Ia).

Uppdaterad