Allmänna sundhetskommittén

Allmänna sundhetskommittén:

1831-1848 SE/SSA/0357

Allmänna sundhetskommittén inrätades som en direkt följd av koleraepidemin som svepte över Europa och som hösten 1834 även nådde Stockholm. Kommitténs uppgift blev att skaffa fram sjukvårdspersonal och att inrätta provisoriska kolerasjukhus och speciella kolerakyrkogårdar i Stockholm. Kommittén inrättade även s.k. sundhetsbyråer för att i varje församling ha en samlingsplats varifrån hjälpen kunde utgå.

I arkivet ingår bl.a. sjukjournaler och kolerarapporter från koleraåret 1834.

Uppdaterad