Allmänna skyddsföreningen i Stockholm

Allmänna skyddsföreningen i Stockholm: 1866-1923 SE/SSA/2276

Drottning Sofia stiftade efter tyskt mönster den första skyddsföreningen, Kungsholms skyddsförening, år 1858. 1859 bildades skyddsföreningar i Stockholms alla territoriella församlingar. Skyddsföreningarnas uppgift var att ge understöd åt behövande personer. Medel införskaffades genom insamlingar, gåvor, försäljningar m.m.

De aktiva medlemmarna i föreningarna kallades skyddsfruar. Var och en av dem hade sina skyddslingar att besöka och hjälpa. Skyddsföreningarna samarbetade också med Allmänna Barnhuset och hjälpte till med inspektion av fosterhem i respektive församling. Den 17 oktober 1866 stiftades Stockholms allmänna skyddsförening. Verksamheten var först förlagd till Stadshagen, från 1885 vid Fridhemsgatan 9.

Arkivets äldsta handlingar börjar år 1866 och utgörs t.ex. av skyddskommittéernas och arbetsföreningarnas insända handlingar till Allmänna skyddsföreningen (serie E 1).

 

Uppdaterad