Allmänna pantlåneinrättningen

Allmänna pantlåneinrättningen: 1848-1891 SE/SSA/0156

Stockholms stads allmänna pantlåneinrättning existerade åren 1848-1891 och hade sitt ursprung i det statliga Generalassistenskontoret som tillkom den 21 november 1772 genom ett av Kungl. Maj:t utfärdat privilegium och reglemente. Generalassistenskontoret ombildades 1848 till ett stadens ämbetsverk, Pantlåneinrättningen sorterade under Drätselkommissionen (se/ssa/0037A), men under förvaltning av en särskild föreståndare. Drätselnämndens första avdelning (se/ssa/0037B) blev inrättningens styrelse 1864.

I Allmänna pantlåneinrättningens arkiv förekommer t.ex. inlösningsjournaler (inlösningsprotokol)l 1881-1891 (serie D III) och auktionsjournaler 1882-1891 (D IVb). Arkivet ómfattar tiden 1848-1891.

Uppdaterad