Allmänna försörjningsinrättningen–Grubbens

Allmänna försörjningsinrättningen: 1860–1926
SE/SSA/1090

Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning låg i kvarteret Tegelslagaren, adress Fleminggatan 22, och kallades oftast "Grubbens" efter handelsmannasläkten Grubb som hade ägt marken. Inrättningens uppgift var i första hand att ta emot fattiga som p.g.a. invaliditet eller kronisk sjuklighet var i behov av vård, men inte som togs emot på vanliga sjukhus.

Försörjningsinrättningen kom tidigt att bli en uppsamlingsplats för åldersstigna, arbetslösa, hemlösa och kropps- och sinnessjuka som varken fattigvården eller den vanliga sjukvården ville ta hand om. Allmänna försörjningsinrättningen lades ned 1922 och delar av verksamheten överfördes till det nyinrättade S:t Eriks sjukhus.

I arkivet förekommer bl.a. en stor mängd räkenskaper och register som exempelvis "Matriklar över intagna" ca 1860–1910 (serie D 2A), "Matriklar rörande sinnessjuka" 1896–1911 (D 2C), "Militär- och mansavdelningen" 1878–1926 (D 2E) och "Kvinnoavdelningen" 1879–1926 (D 2F).

Uppdaterad