Allmänna barnbördshuset 1775–1975

Allmänna barnbördshuset 1775–1975

Det "Publiqua Accouchementshuset", eller som det senare kom att heta, Allmänna barnbördshuset, startade sin verksamhet vid midsommar 1775. Huvudman för barnbördshuset var till en början Sundhetskollegium. År 1816 fick barnbördshuset en egen direktion. I slutet av 1858 flyttade barnbördshuset från Fredsgatan på Norrmalm till nya lokaler i kvarteret Murmästaren på Kungsholmen. 1913 flyttade Allmänna BB åter, nu till en helt ny byggnad vid Planterhagsvägen nära Stockholms Stadion. Allmänna BB lades ned i december 1975.

Besiktningsjournaler (ammejournaler), 1777-1886 (serie D 7a), är exempel på några av arkivets äldre handlingar. Ammeanskaffningskontoret inrättades 1757 i apoteket Kronan vid Myntgatan i Gamla stan. Kontoret fungerade som arbetsförmedling för ammor.Kontoret var förenat med Allmänna BB 1775-1873 och upphörde på 1880-talet. De handlingar som finns kvar har insorterats i Allmänna BB:s arkiv.Förlossningsjournaler (serie F 1a) finns bevarade från hela verksamhetsperioden 1775-1975. För att få ta del av sin egen journal krävs moderns tillstånd, om hon är i livet.

Sök

För åren 1891–1912 har namnregister till dagboksjournaler registrerats, serie D 2a, volym 2-8. I registret kan du söka på mödrars och barns namn. 1913 års namnregister är skannat. 

Länk till söksida 

 

Uppdaterad