Allmänna arbetsinrättningen

Stockholms stads allmänna arbetshus öppnades år 1844 på Södermalm och var en gemensam arbetsanstalt för hela stadens arbetslösa befolkning. För ändamålet inköptes av fabrikören P C Dihlström en gammal klädesfabrik vid Stora Glasbruksgatan. Inrättningen kom i dagligt tal att kallas Dihlströmska och de intagna Dihlströmmare. År 1864 blev det officiella namnet Stockholms stads arbetsinrättning.

På arbetsinrättningen fanns tre kategorier hjon varav den övervägande majoriteten var män. Den största gruppen var de s.k. frivilliga, den andra och betydligt mindre var personer dömda för lösdriveri och den sista och minsta var de s.k. skuldisterna vilka stod i skuld till fattigvården.

År 1905 flyttade arbetsinrättningen till nya byggnader intill Tantolunden med plats för 1500 hjon. År 1926 ändrades arbetsinrättningens namn till Vårdhemmet Högalid. Verksamheten upphörde i slutet av 1960-talet och några år senare revs fastigheten för att ge plats åt bostadsområdet Drakenberg.

Av intagningsrullorna (serie D 1) framgår att samma personer återkom gång på gång till inrättningen.

Uppdaterad