Allmänna advokatbyråer

Allmänna advokatbyråer 1973-01-01–1999

Arkivförteckningsnummer se text nedan!

Statliga allmänna advokatbyråer inrättades den 1 juli 1973 och ersatte de kommunala rättshjälpsanstalterna. Stockholms stadsarkiv förvarar följande allmänna advokatbyråers arkiv, tid avser arkivtid:

  • Norra allmänna advokatbyrån 1973-1980 (SE/SSA/1978)
  • Allmänna advokatbyrån i Solna 1975-1999 (SE/SSA/2145)
  • Västra allmänna advokatbyrån 1974- 1998 (SE/SSA/2146)
  • Södra allmänna advokatbyrån 1973-1999 (SE/SSA/2162)
  • Östra allmänna advokatbyrån (oförtecknad)
  • Allmänna advokatbyrån i Södertälje (oförtecknad)

Advokatbyråernas arkiv består huvudsakligen av klientakter med register som omfattas av sekretess.

Uppdaterad