Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag 1923-1995

SE/SSA/0983/03

Aktiebolaget bildades 25 oktober 1923 med tanken att köpa och bebygga tomt nummer 2 i kvarter Brandvakten i Stockholm. Avsikten var att bygga en skola för att utöka den skolverksamhet som Anna Ahlström (1863-1943) påbörjat 1902 när hon bildade Nya Elementarskolan för flickor.

Arkivet innehåller främst handlingar från 1954 fram till 1983. Men även ett fåtal från 1920-talet gällande bolagets grundande och aktieteckningar och några från 1990-talet gällande försäljningen av bolaget till Föreningen för Carlssons skola. Denna lucka i årtalen mellan 1926-1953 innebär att bland annat protokoll, korrespondens och räkenskaper saknas för dessa år. Protokoll, korrespondens och räkenskaper är annars de tre handlingstyper som är vanligast förekommande i arkivet. Protokollen ger en bra bild av hur bolaget har agerat och tänkt under årens lopp, men frekvensen på mötena ser olika ut olika år. Vissa år har styrelsen hållit tre möten och vissa bara ett. Korrespondensen berör till stora delar olika frågor gällande fastigheten Brandvakten 7 eller ekonomiska frågor. Eftersom flera mottagare av korrespondens är återkommande i arkivet har korrespondensen delvis delats upp på mottagare. De räkenskaper som finns är utan luckor och ger således en bra bild av bolagets ekonomi.

Uppdaterad