Ahlströmska skolan

Klassfoto 7b 1951

SE/SSA/0983: (1837-) 1902-1983 (-1995)

Nya elementarskolan för flickor grundades 1902 av fil.dr. Anna Ahlström. Läsåret 1969/70 ändras namnet till Ahlströmska skolan. Första läsåret undervisades eleverna i Ahlströms dåvarande bostad på Jungfrugatan 17, men redan i oktober året därpå flyttade man till hörnhuset Artillerigatan 51/Kommendörsgatan 25. År 1926 invigdes skolhuset vid Kommendörsgatan 31, ritat av arkitekt Albin Stark (idag Carlssons skola).

Skolan omfattade kindergarten (lekskola), förberedande samskola för pojkar och flickor och en 8-årig flickskola med rätt att utfärda normalskolekompetens fr.o.m. 1910 vilken gav tillträde till vissa statliga tjänster och högre utbildningar, samt ett 4-årigt gymnasium inrättat 1906. Privatskolan kommunaliserades 1/7 1973.

Arkivet är sporadiskt bevarat före 1910-talet. Exempel på elevhandlingar är betygskataloger för elementar- och förberedande skolan (grundskolan fr.o.m. 1962) 1902-1995 och gymnasiet 1912-1983, skolkataloger 1910-1995. Elevkort saknas före 1957.I arkivet ingår även ett stort antal fotografier ca 1870-1995 samt Anna Ahlströms privata handlingar, korrespondens m.m., 1837-1918 (serie Ö 3).

Uppdaterad