Adolf Fredriks Mjölkdroppe, föreningen

SE/SSA/0944

Mjölkdroppeverksamheten har sitt ursprung i Frankrike där s.k. ”gouttes de lait” (mjölkdroppar) började inrättas 1893. Anledningen var att spädbarnsdödligheten var hög och skulle kunna minskas om barn som inte kunde ammas fick gratis mjölkersättning.

Den första mjölkdroppen i Stockholm öppnades i Katarina församling 1901 (se/ssa/0509) . Föreningen Mjölkdroppen (se/ssa/0943) bildades i mars 1903 och hade det övergripande ansvaret för de lokalföreningar som senare kom till i stadens olika församlingar. Adolf Fredriks mjölkdroppe bildades 1903 och dess mottagning för mödrar och spädbarn öppnade den 18 april 1904 på Sveavägen 78 (f.d. Stora Badstugatan). Under 1940-talet omvandlades mjölkdropparna till barnavårdscentraler.

Adolf Fredriks mjölkdroppes arkiv omfattar ca 1 hm, tiden 1903-1940, och innehåller t.ex. protokoll 1903-1914 (serie A) – tiden efter saknas, daganteckningar 1903-1931 (D I) och register över vårdade barn 1904-1939 (D II).

Uppdaterad