Adolf Fredriks församlings barnhem

Adolf Fredriks Barnhem

Adolf Fredriks församlings barnhem

SE/SSA/1438: 1874-1971

Adolf Fredriks församlings barnhem invigdes den 3 maj1877. Barnhemmet var endast avsett för flickor och kunde ta emot 12-15 barn i 6-15-årsåldern. Det var inrymt i en fastighet på Saltmätargatan 3 A. I fastigheten fanns även lägenheter som uthyrdes. Hyresintäkter och donationer bidrog till att driva barnhemmet.

Med undantag för en volym innehållande stadgar, fastighetshandlingar, förteckningar över barn m.m. 1877-1971, spridda år (F:1) består det 1,3 hyllmeter stora arkivet endast av räkenskapshandlingar 1874-1938 (serierna G 1-G 4). Fastighetsritningar se Gamla Ritningssamlingen (GS) nr 478

Uppdaterad