Adolf Fredriks församlings arbetsförening

Adolf Fredriks församlings arbetsförening

Arbetsföreningar började bildas i stadens församlingar fr.o.m. 1860-talet. Föreningarna ordnade sömnadsarbete åt fattiga kvinnor som inte kunde arbeta utanför hemmet, främst för att de hade småbarn. Sömmerskorna fick sin lön sedan de färdiga plaggen sålts av föreningen.

Adolf Fredriks arbetsförening bildades 1873 och upplöstes 1938. Dess tillgångar överfördes därefter till församlingens skyddsförening för att användas till bidrag åt fattiga sömmerskor i församlingen. Föreningens lokal låg vid Kammakargatan 28 i början av 1900-talet.

Arbetsföreningens arkiv består av 4 volymer vilka innehåller:

  • protokoll 1902-1938
  • stadgar 1923
  • årsberättelser 1905-1938
  • arbetsutdelningsböcker 1873-1889 och 1937 samt
  • räkenskaper 1878-1938.

(Referens: SE/SSA/1441) Länk till arkivförteckning i NAD (Nationell Arkivdatabas)

Uppdaterad