Adolf Fredriks folkskola

Adolf Fredriks folkskola 1912. (G III:3 Fotografisamling -1959)

Adolf Fredriks folkskola 1912. G III:3 Fotografisamling -1959

En ny folkskola i Adolf Fredriks församling invigdes hösten 1910. Skolbyggnaden i kvarteret Blosset, adress Tegnérgatan 44-46, ritades av den kände skolhusarkitekten Georg A. Nilsson. Skolhuset innehöll 66 lektionssalar, 7 slöjdsalar, gymnastiksalar, badinrättning, tvättstuga, mangelrum, skolkök, bibliotek, aula och hade plats för 2360 elever.

Hösten 1939 inrättades två sångklasser i årskurs 3. De var början till Adolf Fredriks musikskola som utökades med ett musikgymnasium höstterminen 1959.

Adolf Fredriks skolas arkiv är uppdelat i tre förteckningar:

  • Adolf Fredriks folkskola 1910/11-1957/58 (se/ssa/1368A)
  • Adolf Fredriks rektorområde 1958/59-1980/81 (se/ssa/1368B) och
  • Adolf Fredriks musikklasser 1981/82-2012/13 (se/ssa/1368C).

Skolan är fortfarande verksam. Handlingar före läsåret 1910/11 ingår i Gustav Vasa folkskolas arkiv (se/ssa/0781).

(Referens:SE/SSA/1368A-C) Länk till arkivförteckning i NAD (Nationell Arkivdatabas)

Uppdaterad