Abrahamsonska släktarkivet

I arkivet

Abrahamsonska släktarkivet:1783-1972

 

Johan Otto Abrahamson var bl.a direktör i Maria församlings fattigvårdsstyrelse i mitten av 1800-talet. Han var gift med Lovisa Augusta Littke-Nordvall. En av deras söner, Bror Otto Wilhelm, var verksam som notarie i fattigvårdsstyrelsen. Han skötte även förvaltningen av familjens fastigheter i Brännkyrka och på Södermalm. En av Bror Ottos döttrar, Sigrid, var gift med grosshandlaren Edvin Eriksson, verkställande direktör i AB Papper & Påsar.

Abrahamsonska släktarkivet innehåller handlingar från såväl den Nordvallska-Abrahamsonska sidan som från den Erikssonska, bl.a brev, poesi, biographica, fastighetshandlingar, fotografier och skämtteckningar.

Se även Johan Otto Abrahamsons samling,se/ssa/0366

(Referens:SE/SSA/0895) Länk till arkivförteckning i NAD (Nationell Arkivdatabas)

Uppdaterad