Johan Otto Abrahamsons samling: 1746-1942

Vykort från Amerika

Johan Otto Abrahamsons samling: 1746-1942

Arkivtid:

Johan Otto Abrahamson (1816-1894) hade en rak- och fältskärstuga vid Funkens gränd 1 i Gamla stan. Han sägs ha varit Badarämbetets siste ålderman, men hur länge han var verksam som badarmästare har inte gått att fastställa. Badarämbetet se förteckning nr se/ssa/0066/01.

År 1851 flyttade J.O. Abrahmson med sin familj till Södermalm, där han förvärvade ett antal fastigheter och så småningom blev direktör för Maria församlings fattigvårdsstyrelse. Han var även aktiv medlem i Sällskapet de fattigas vänner. Arkivet består totalt av tre volymer.

Se även Abrahamsonska släktarkivet (se/ssa/0895).

(Referens: SE/SSA/0366) Länk till arkivförteckning i NAD (Nationell Arkivdatabas)

Uppdaterad