Beställ skolbetyg

Här kan du beställa en kopia på ditt skolbetyg.

Beställ betyg

Vi förvarar kopior av slutbetyg från grundskola och gymnasium från kommunala skolor och friskolor inom Stockholms stad men inte alla. Handläggningstiden är 2 veckor.

Beställ ditt slutbetyg

Beställ kursbetyg

Vill du få ditt betyg snabbare? Sök om ditt betyg finns med i vårt e-arkiv. Då kan du få en betygsammanställning av dina kurser redan inom ett par dagar.

Vi har kursbetyg från gymnasiet, komvux eller SFI (Svenska för invandrare). Vi har även slutbetyg från Stockholms friskolor från och med år 2012. Äldre betyg finns på respektive skola.

En betygssammanställning har inte samma status som ett slutbetyg men ska räcka som underlag för att söka in på en svensk högskola eller universitet. Ska du studera utomlands eller söka stipendium rekommenderar vi att du istället beställer en kopia av ditt slutbetyg.

Sök i e-arkivet (kursbetyg 1993-2006 och friskolebetyg från 2012)

Hittar du inte ditt betyg?

Om du inte hittar ditt betyg kan det bero på att vi inte förvarar betyg från din skola. Sök i skolregistret för att se om din skola är med.

Sök i skolregistret

Tips – sök själv på Stadsarkivet

Vill du snabbt få tag i ditt betyg? Då kan du besöka vår läsesal för att själv leta fram ditt betyg från skolans arkiv och lägga en beställning på plats. Beställningen tas sedan fram inom 30 minuter. Kontrollera först att vi förvarar betyg från din skola i skolregistret. 

Uppdaterad