Beställ kopia på skolbetyg

Här kan du beställa fram en kopia på ditt betyg eller få tips på hur du kan göra för att söka själv.

Snabblänkar till betyg

Beställ betyg

Visste du att skolbetygen egentligen är ett myndighetsbeslut och att betygen är en allmän handling? Här kan du beställa kopior på betyg eller betygsutdrag från vissa skolor i Stockholms stad.

Om du vill ha en digital betygssammanställning av dina kurser på gymnasiet, komvux eller SFI (Svenska för invandrare) kan du beställa det från e-arkivet. Här finns kursbetyg från åren 1994-2006, även från avbrutna studier, sammanställt per elev. En betygssammanställning har inte samma status som ett slutbetyg men ska räcka som underlag för att söka in på en svensk högskola eller universitet.

Ska du studera utomlands eller söka stipendium rekommenderar vi att du istället beställer en kopia av ditt slutbetyg, se information nedan.

Skriv in fullständigt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) eller fullständigt namn inom citat-tecken, exempelvis ”Förnamn Efternamn”, i sökfältet. För att få betygssammanställningen skickad till dig klickar du på rutan Förfrågan bredvid namnet och anger därefter dina kontaktuppgifter. Stadsarkivet skickar handlingen till dig med e-post.

Beställ ett slutbetyg

På Stadsarkivet förvarar vi kopior av slutbetyg från grundskola och gymnasium från vissa kommunala skolor men inte alla. Vilka skolor vi förvarar framgår av skolregistret.

Sök i skolregistret var arkiven finns

Vi behöver veta

För att beställa kopia på skolbetyg eller utdrag ur betygskatalog måste du veta:

  • Personens namn
  • Födelsedatum
  • Skolans namn
  • År och termin
  • Linje och program

Beställ betygskopia ur betygskatalog

Betyg från Stockholms friskolor

Stadsarkivet förvarar även slutbetyg från Stockholms friskolor. Stadsarkivet har slutbetyg från och med år 2012. Äldre betyg finns på respektive skola.

Om du vill ha en digital betygssammanställning av dina kurser på gymnasiet, komvux eller SFI (Svenska för invandrare) kan du beställa det från e-arkivet. Här finns kursbetyg från åren 1994-2006 sammanställt per elev.

En betygssammanställning har inte samma status som ett slutbetyg men ska räcka som underlag för att söka in på en svensk högskola eller universitet. Här finns även slutbetyg från vissa av Stockholms friskolor från och med 2012 och framåt. Äldre betyg finns på respektive skola. Mer information om hur du söker betyg i e-arkivet hittar du under rubriken Beställ.

Sök friskolebetyg och betygssammanställningar från och med år 2012 i e-arkiv Stockholm

Sök själv på Stadsarkivet

Du kan också komma till Stadsarkivets läsesal på Kungsklippan 6 och själv beställa fram kopia av ditt slutbetyg eller friskolebetyg på plats.

När du beställer fram handlingar till läsesalen innebär detta att du själv måste leta fram betygen du letar efter. Beställningen tas fram inom 30 minuter. Kontrollera först i skolregistret att vi förvarar den aktuella skolan så att du inte kommer förgäves.

Du är också välkommen att själv söka i e-arkivet och skriva ut en betygssammanställning på plats.

Uppdaterad