Övriga frågor

Har du övriga frågor? Här kan du hitta svaret på din fråga.

Har du frågor?

Gå till övriga frågor på Riksarkivets webbplats

Handläggningstid

Vi besvarar din fråga inom fem veckor.

Kontakta oss

Epost: stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: 08 508 28 303 (telefontid vardagar klockan 10.00–12.00)

Uppdaterad