Beställ kopia på lagfart eller servitut

Beställ

Riksarkivets formulär för lagfart-servitut-inskrivningshandlingar gjorda före 1 juni 2008

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning och vilken församling, kommun och län den tillhör.

Handläggningstider

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008

Har du en fråga som rör aktuella utdrag ur fastighetsdataregistret eller inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008? Kontakta då Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för att beställa ett utdrag.

Länk tillLantmäteriets webbplats

Uppdaterad