Beställ kopia på lagfart eller servitut

Här kan du beställa kopia på lagfart eller servitut, inskrivningshandlingar gjorda före 1 juni 2008.

Beställ

Beställ kopia på lagfart eller servitut via formulär på Riksarkivets webbplats

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning och vilken församling, kommun och län den tillhör.

Handläggningstider

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008

Har du en fråga som rör aktuella utdrag ur fastighetsdataregistret eller inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008? Kontakta Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för att beställa ett utdrag.

Lantmäteriets webbplats

Uppdaterad