Inkomsttaxering till och med 1990

Beställ

Beställ uppgift om inkomsttaxering via Riksarkivets formulär

Vi behöver veta

För att hitta uppgifterna måste vi veta personens namn och personnummer samt var personen var mantalsskriven: fastighet, län och församling. För en gift kvinna behöver vi även veta makens personnummer.

Handläggningstid

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Pension

Skall du använda uppgiften som underlag för pension? Kontrollera först vilka uppgifter Pensionsmyndigheten redan har. Därefter kan du begära komplettering från oss för de år som saknas eller verkar felaktiga. 

I regel har vi och Pensionsmyndigheten samma uppgifter.

Länk till Pensionsmyndigheten

Uppdaterad