Fastighetstaxering till och med 1990

Beställ uppgift om fastighetstaxering till och med år 1990 här. Gäller det senare taxeringsuppgifter ska du kontakta Skatteverket.

Beställ

Riksarkivets formulär för fastighetstaxeringsvärde till och med år 1990

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning, år för taxering, församling, inskrivningsdatum samt aktnummer.

Handläggningstider

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Läs mer

Läs mer om 1952 års taxering på Skatteverket

Uppdaterad