Fastighetstaxering till och med 1990

Beställ uppgift om fastighetstaxering till och med år 1990 här. Gäller det senare taxeringsuppgifter ska du kontakta Skatteverket.

Beställ

Beställ uppgift om fastighetstaxeringsvärde till och med år 1990 via formulär på Riksarkivets webbplats

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning, år för taxering, församling, inskrivningsdatum samt aktnummer.

Handläggningstider

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Har du köpt din fastighet före 1952?

Läs mer om 1952 års taxering på Skatteverkets webbplats

Uppdaterad