Beställ kopia på bouppteckning

Beställ bouppteckning gjord före 1 juli 2001

Länk till Riksarkivts formulär för att beställa kopia på bouppteckning

Handläggningstid

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Vi behöver veta

Vi behöver veta den avlidnes namn, födelsedatum, dödsdatum och dödsförsamling för att hitta bouppteckningen.

Var hittar man bouppteckningar som inte finns på Stadsarkivet?

Bouppteckningar gjorda efter 30 juni 2001 i Stockholms län finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Länk till Skatteverkets sida om bouppteckningar

Tips - om du vill leta själv

I Stadsarkivets läsesal får du tillång till skannade bopuppteckningar och register via Svar och ArkivDigital.

Här på webbplatsen

Sök i register till bouppteckningar i Stockholms tingsrätts arkiv 1992-2001

Sök i länets domsagor varierande år

Uppdaterad