Beställ bouppteckning

Här kan du beställa kopia på boupteckning eller få tips på hur du kan göra för att söka själv.

Beställ bouppteckning

Här kan du beställa kopia på bouppteckning gjord före 1 juli 2001

Beställ bouppteckning via formulär på Riksarkivets webbplats

Handläggningstid

Vi besvarar din fråga inom tre veckor.

Vi behöver veta

Vi behöver veta den avlidnes namn, födelsedatum, dödsdatum och dödsförsamling för att hitta bouppteckningen.

Vart hittar jag bouppteckningar som inte finns på Stadsarkivet?

Bouppteckningar gjorda efter 30 juni 2001 i Stockholms län finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Bouppteckningar, Skatteverkets webbplats

Tips - för dig som vill leta själv

I Stadsarkivets läsesal får du tillång till skannade bopuppteckningar och register via Svar och ArkivDigital.

Sök i register

Bouppteckningar i Stockholms tingsrätt 1992-2001

Bouppteckningar i Stockholms län 1900-1947

Uppdaterad