Anlita våra experter

Snirklig skrivstil från 1700-talet. Foto.
1700-tals handskrift, passhandling.

Ibland måste man anlita experter för att komma vidare i sin forskning. Det kan handla om att göra efterforskningar i olika arkiv eller tyda och tolka besvärliga handskrifter.

Behöver du en expert?

Stadsarkivet erbjuder hjälp med dessa tjänster

  • Efterforskningar i våra arkiv. Våra experter söker efter den information du efterfrågar. Det kan handla om personforskning eller om andra uppgifter i något av alla de arkiv vi förvarar. Om du önskar kan resultatet presenteras vid ett besök hos oss - kanske kombinerat med en personlig visning av arkivet.
  • Tydning av äldre handskrift - hela dokument eller delar av en text. Vår tolkning är inte avsedd att användas för bevisföring i juridiska sammanhang och vi reserverar oss för att det kan finnas delar av texten som vi inte kommer att kunna tolka.
  • Kvalificerad hjälp att komma igång med egen forskning i vår läsesal. Det kan vara en introdukton till ett speciellt arkiv eller en genomgång av de arkivbestånd Stadsarkivet förvarar om ett speciellt ämnesområde, t ex skol- eller sjukhusarkiv. Vi kan också erbjuda personlig handledning i Stadsarkivets digitala resurser på webbplatsen och de publika datorerna i läsesalen. Om du har svårt att besöka oss kan vi också erbjuda vår experthjälp via telefon.

Pris

Avgiften för dessa tjänster är 900 kronor per timme. Observera att du också kan köpa presentkort på Stadsarkivet – en perfekt present både till nybörjaren och till den inbitne forskaren!

Kontakta oss

Välkommen att besöka oss eller att kontakta oss via vår telefonservice för att boka våra tjänster eller för mer information.

Epost: stadsarkivet@stockholm.se
Telefonservice: 08 508 28 303 (telefontid vardagar klockan 10.00–12.00)

Kontakta oss

Uppdaterad