Beställningar

Här kan du beställa uppgifter ur arkiven.

Avgifter och handläggningstider

Avgifter

  • Kopierad handling, på papper eller digitalt: 4 kronor per ark.
  • På förfrågningar som innebär mer omfattande efterforskningar tar vi ut en avgift på 225 kronor per påbörjade 15 minuter. Vi forskar högst en timme per ärende.
  • Större bearbetningar och sammanställningar ur till exempel e-arkiv Stockholm: 1000 kr per timme.

Alla prisuppgifter är inklusive moms.

Handläggningstider

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan. Beroende på ärendetyp får du vanligtvis svar inom tre eller fem veckor. På beställningssidorna nedan ser du inom vilken tid du kan förvänta dig svar.

För frågor som handlar om socialtjänstärenden blir du kontaktad av en handläggare inom åtta veckor.

Information om hur Stadsarkivet behandlar personuppgifter (pdf, 105 kB, nytt fönster)

Suomeksi? Om du behöver hjälp på finska

Uppdaterad