Foto av personer vid uppbyggt monument.
Äreport vid Logårdstrappan uppförd inför kung Chualalongpur av Siams statsbesök 1897. Foto av Oscar Ellqvist. Bild från Stadsmuseet.

Kunglig ståt i arkiven

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Pris: Gratis

Lika länge som Stockholm varit ett säte för statsmakten har staden varit en scen för maktens ceremonier - med hela staden som deltagare och kuliss.

När stadens prakt brister har man fått ta till andra hjälpmedel. Bevarat i fastighetskontorets handlingar finns ett rikt och sällsynt material av ritningar till festkulisser och dekorationer. Inspireras och hör om de kungliga jubileerna och ceremonierna i Stockholms historia.

Med Hampus Busk, mångårig guide vid hovstaterna arkivarie på stadsarkivet som arbetat med leveransen.

Föredraget direktsänds och spelas in

Detta föredrag kommer att direktsändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras här inom kort.

Onsdagshistorier

Varje onsdag under vår och höst bjuder vi på föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta!

Fri entré, ingen föranmälan krävs (max 150 personer).

Onsdagar 13.00–13.45.