Entré till Stadsarkivet på Kungsklippan 1950-tal.
Stadsarkivets entré på Kungsklippan 1950-tal, foto Lennart Af Petersens, Stadsmuseet.

Stadsarkivet Kungsklippan 80 år

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Pris: Gratis

År 1943 flyttade Stadsarkivet in i de sju bombsäkra magasinsvåningarna i den utsprängda Kungsklippan.

Byggnaden ritades av arkitekten Gunnar Asplund och detta kom att bli hans sista uppdrag. Hör om arkivarierna, fönsterlösa läsesalar, militärförråd, värmepannor och planerna som aldrig blev av när vi uppmärksammar denna fina 80-årings historia.

Med Lennart Ploom, stadsarkivarie

Föredraget direktsänds och spelas in

Detta föredrag kommer att direktsändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras här inom kort.

Onsdagshistorier

Varje onsdag under vår och höst bjuder vi på föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta!

Fri entré, ingen föranmälan krävs (max 150 personer).

Onsdagar 13.00–13.45.

Foto som visar utsprängd bergsklippa inför byggandet av arkivmagasinen.
Sprängningarna pågår i Kungsklippan för att bygga Stadsarkivet ner i berget. Foto: Löwendahl 1941 .