Målning av äldre kvinna som läser en bok på 1660-talet.
Old Woman Reading a Book av Gerard Dou. Ca 1660-tal. Bild från Netherlands Institute for Art History.

Lär dig läsa 1700-talshandstil - nybörjare

Datum:

Tid:

Plats: Online

Pris: Gratis

Välkommen till en gratis onlinekurs där du tillsammans med andra får lära dig att tyda skrifter från 1700-talshandlingar på Stadsarkivet.

Arkivpedagog Kettil Mannerheim guidar dig och övriga kursdeltagare genom handskrifter skrivna av 1700-talets notarier. Tillsammans läser vi protokoll från Stockholms domkapitel, domstolar och kollegier. Bekanta dig med dåtidens ordvändningar och vänj dig vid hur bokstäverna formades under den tyska stilens tidevarv.

Anmälan: handskrifter.stadsarkivet@stockholm.se

Kategorier: